لیوان دو جداره

لیوان دو جداره
لیوان‌های عمومی

لیوان‌های دو جداره عمومی صاف و کرکره ای در سایز ۶۰/ ۱۲۰ / ۲۲۰ / ۳۵۰ /۴۸۰ در رنگ بندی کرم، سفید، زرد، مشکی و قرمز ارائه می‌شوند

امکان تولید لیوان دو جداره براساس طرح اختصاصی و سفارشی شما

لیوان دو جداره صاف عمومی

لیوان دو جداره کرکره‌ای عمومی

لیوان دو جداره، سایز 60 صاف

لیوان دو جداره، سایز 120 صاف

لیوان دو جداره، سایز 220 صاف

لیوان دو جداره، سایز 350 صاف

لیوان دو جداره، سایز 480 صاف

لیوان دو جداره، سایز 60 کرکره ای

لیوان دو جداره، سایز 120 کرکره ای

لیوان دو جداره، سایز 220 کرکره ای

لیوان دو جداره، سایز 480 کرکره ای