دلید
دلید

درپوش دلیوری رستاک برای لیوان های کاغذی در سایزهای 350/220/120 با رنگ سفید ارائه می‌گردد که مانع از ریزش نوشیدنی در زمان حمل و نقل می‌شود.